Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS số 1 xã Quan Hồ Thẩn

Sỉn Chù - Mản Thẩn -Si Ma Cai - Lào Cai
0388148770
thcsmanthan-smc@laocai.edu.vn